ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ SỸ BÌNH, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Ngày 12,13/5/2020 Đảng bộ xã Sỹ Bình tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.

 Toàn cảnh Đại hội

Đảng bộ xã Sỹ Bình hiện có 11 chi bộ, với 162 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo đúng định hướng và mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu chính như bình quân lương thực đầu người, diện tích trồng rau, mô hình đạt giá trị 100 triệu đồng/ha, tổng đàn trâu bò đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng như công trình đường liên thôn, nội đồng, công trình nước sinh hoạt, trạm y tế, trường học, nhà văn thôn…Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo. Đến nay xã đạt 10/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên được củng cố về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, trong nhiệm kỳ kết nạp mới được 34 đảng viên, hàng năm tỷ lệ đảng viê hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm 84%. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. Tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định, giữ vững. Công tác quốc phòng – quân sự địa phương được thực hiện tốt, công tác tuyển quân, huấn luyện dân quân tự vệ hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu…

 Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Bên cạnh đó còn một số tồn tại: Một số chỉ tiêu cây trồng, thu ngân sách, giảm tỷ lệ hộ nghèo không đạt kế hoạch đề ra. Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới còn chậm. Công tác giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở khu vực trung tâm xã chưa triệt để. Tình hình vi phạm  pháp luật có chiều hướng gia tăng, vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn diễn ra…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Sỹ Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát nông lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu đạt xã Nông thôn mới. Quan tâm phát triển kinh tế tập thể. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác xây dựng đảng. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV ( khóa XII)…

 Các Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Đảng bộ xã Sỹ Bình bỏ phiếu bầu 10 đồng chí vào Ban chấp hành, Bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Ủy viên ủy ban kiểm tra khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ huyện Bạch Thông lầ thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025./.