Đại hội Đảng bộ xã Sỹ Bình lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 – 2020

0

Ngày 16/5/2015, xã Sỹ Bình đã tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Thu Trang – Phó Bí thư TT Huyện uỷ, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng cùng 127 đảng viên của 11 chi bộ trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Sỹ Bình đã thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế – xã hội tại địa phương, sản xuất nông lâm nghiệp được trú trọng, với mũi nhọn là cây nguyên liệu thuốc lá không ngừng được mở rộng là nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ gia đình, thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng; công tác thu ngân sách hàng năm đều đạt và vuợt kế hoạch giao; công tác xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới được trú trọng; duy trì kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phổ cập trẻ 5 tuổi. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền và các đoàn thể được trú trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Hoàng Thu Trang – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư  Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền xã Sỹ Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trong nhiệm kỳ tới đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Sỹ Bình cần có giải pháp khai thác tiềm năng thế mạnh của xã, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục. Nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, thực hiện tốt việc khen thưởng, kỷ luật, cải tiến lề lối làm việc nâng cao hiệu quả công việc. Thực hiện tốt Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”…

Trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã Sỹ Bình đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm, thu ngân sách đạt 200 triệu đồng, bình quân lương thực đạt 676 kg/người/năm, hàng năm có 100 ha cho thu nhập 70 triệu đồng trở lên, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 6%, khám tuyển quân hàng năm đạt 100% kế hoạch giao, hàng năm có ít nhất 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và một số chỉ tiêu quan trọng khác.

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu Ban thường vụ, bầu Bí thư, Phó Bí thư cấp uỷ, Ủy ban kiểm tra đảng ủy và bầu 6 đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.