Đại hội Đảng bộ xã Quân Bình nhiệm kỳ 2015-2020

0

Trong 2 ngày 18-19/5/2015, xã Quân Bình đã tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Thu Trang – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – UVBTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí TT HĐND, lãnh đạo Ban tuyên giáo, Ban tổ chức Huyện ủy và 106 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Quân Bình đã đoàn kết, dân chủ, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã vượt qua khó khăn, ra sức thi đua lao động sản xuất thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu và nghị quyết đại hội XVIII đã đề ra. Sản xuất nông lâm nghiệp có bước tăng trưởng khá: bình quân lương thực đạt hơn 600 kg/người/năm,  giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác tăng từ 50 triệu đồng/ha năm 2010 lên 70 triệu đồng/ha năm 2012, công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường, công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng thực hiện có hiệu quả; các mô hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới, kinh tế hạ tầng, thương mại dịch vụ, công tác thu ngân sách, công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; công tác văn hóa – quốc phòng an ninh, tư pháp được cấp ủy chính quyền tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền và các đoàn thể luôn được chú trọng, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Hoàng Thu Trang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo và đưa ra giải pháp thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất nông lâm nghiệp; quan tâm đầu tư các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, thực hiện có hiệu chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đẩy mạnh xã hội hóa công tác văn hóa, giáo dục, y tế trên địa bàn; thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT; quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

Đại hội đã tiến hành bầu 9 đồng chí vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, bầu chức danh Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy, UBKT và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.