ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ MỸ THANH LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2020 – 2025

0

Trong 2 ngày, 7- 8/5/2020, Đảng bộ xã Mỹ Thanh tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và 128 đảng viên đến từ 09 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

 Đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Thanh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có chủ đề “Đổi mới công tác lãnh đạo cấp ủy, chi bộ phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế – xã hội, sớm đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ đã phát triển mới 27 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao. Qua đánh giá, phân loại tỷ lệ  các Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20,5%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 69%.  Mặt trận, các đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, hướng các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước về khu dân cư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Kinh tế phát triển ổn định, các chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hoạt động thương mại dịch vụ phát triển, góp phần làm tăng thêm nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm tăng từ 1-2%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ sử dụng điện, nước hợp vệ sinh đạt 100. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 53,1% năm 2015 xuống còn 37,8% năm 2019;  tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hoá từ 97% trở lên và 9/9 thôn đạt thôn văn hóa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao.

 Đại hội tiến hành bầu BCH khóa mới nhiệm kỳ 2020 -2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương và ghi nhận những thành tích đã đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ xã trong việc xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Để thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi Đảng bộ phải thống nhất, đoàn kết tạo đồng thuận trong nhân dân, trên cơ sở đánh giá những thành tựu, hạn chế trong nhiệm kỳ qua và xác định những thế mạnh của địa phương, Đảng bộ xã Mỹ Thanh cần có những giải pháp đồng bộ, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực; tập trung khai thác các lợi thế sẵn có và phát huy tối đa nội lực nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

 Ra mắt BCH khóa mới

Đại hội tổ chức thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu đề ra, đồng thời phát huy dân chủ, sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Thanh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 07 đồng chí; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Thanh khoá mới họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, đồng chí Trịnh Tiến Sơn- tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Đặng Quyết Chiến giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ xã  Mỹ Thanh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.