Đại hội Đảng bộ xã Lục Bình nhiệm kỳ 2015 – 2020

0

Ngày 09 tháng 6 năm 2015, Đảng bộ xã Lục Bình tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự Đại hội có đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện và 118 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Lục Bình.

Trong 5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng Đảng bộ và nhân dân xã Lục Bình đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Lục Bình đã thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, sản xuất nông lâm nghiệp được trú trọng,  tổng sản lượng lương thực 5 năm đạt trên 1.705  tấn, bình quân lương thực đầu người là 658 kg /người /năm; công tác trồng rừng đến nay đã trồng được trên 300ha; công tác thu ngân sách hàng năm đều đạt và vuợt kế hoạch giao; công tác xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới được trú trọng; Đảng bộ đã ưu tiên tập trung xây dựng đường giao thông, sửa chữa tương đối hoàn thiện các trường lớp học. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phổ cập trẻ 5 tuổi. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền và các đoàn thể được trú trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nông Quốc Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền xã Lục Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Lục Bình cần có giải pháp khai thác tiềm năng thế mạnh của xã, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gư­ơng đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.

Trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã Lục Bình đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 80 ha đất nông nghiệp đạt 70 triệu đồng/ha trở lên, tổng sản lượng lương thực đạt 1.200 tấn; phấn đấu có 80% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 90% số thôn xây dựng được địa điểm luyện tập thể thao, tỷ lệ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên, hàng năm có 50% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được trên 30 đảng viên mới. Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu Ban thường vụ, bầu Bí thư­, Phó Bí thư­ cấp uỷ, ủy Ban kiểm tra đảng ủy và bầu 7 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.