ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LỤC BÌNH LẦN THỨ XX NHIỆM KỲ 2020 – 2025

0

Trong 02 ngày 12 và 13/5/2020, Đảng bộ xã Lục Bình tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Lê Hồng Sơn – Trưởng ban Dân vận Huỵện ủy- kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện và đại diện các ban xây dựng Đảng.

 Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Lục Bình đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đã giành được thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó tập trung vào các thế mạnh như: Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và trồng rừng; sản lượng lương thực bình quân 5 năm đạt trên 2.100 tấn, đạt 121% so với Nghị quyết đề ra; bình quân lương thực đầu người đạt 816 kg/người/năm. Kết quả giảm nghèo đa chiều còn 161 hộ; 123 hộ cận nghèo; cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; đến nay, xã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

 Bầu BCH khoá mới nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Lục Bình quan tâm, chú trọng thực hiện trên cả 03 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ từng bước đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Hàng năm, Đảng bộ có 100% Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có Chi bộ yếu kém; Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Lục Bình đề ra định hướng cần thực hiện, đó là: Tập trung, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội và giảm nghèo theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề kinh tế trên cơ sở tận dụng và phát huy những tiềm năng, lợi thế của xã; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ mới. Phấn đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 2 -2,5%; hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới…

 BCH khoá mới ra mắt Đại hội 

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã  Lục Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành hồm 09 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Hoàng Văn Trí tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lục Bình, đồng chí Nông Thị Quyến giữ chức Phó bí thư thường trực nhiệm kỳ 2020 – 2025./.