ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ DƯƠNG PHONG

Ngày 12,13/5/2020, xã Dương Phong tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy Bạch Thông.

 Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Dương Phong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX, với sự chủ động, đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Đảng bộ xã Dương Phong đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt được những kết quả toàn diện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phát triển vững chắc. Bình quân lương thực đầu người đat trên 400kg/người/năm.  Tổng đàn gia súc, gia cầm thực hiện có hiệu quả, hàng năm không có dịch bệnh lớn xảy ra, công tác trồng rừng theo dự án 661 và dự án 147 hoàn thành chỉ tiêu và kế hoạch giao nâng độ che phủ rừng trên 85%. Thực hiện có hiệu qủa các mô hình đề án sản xuất nông, lâm nghiệp. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được xã đặc biệt quan tâm thực hiện đến nay xã đã đạt 15/19 tiêu chí. Thu ngân sách tăng dần qua các năm, công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm, duy trì và giữ vững phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và các chương trình quốc gia về y tế được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thường xuyên được củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. 

Với chủ đề: “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới”, Đại hội cũng đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và bàn các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để Dương Phong sớm trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà của Đảng bộ và nhân dân xã Dương Phong đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí  yêu cầu Đảng bộ xã tiếp tục phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; tập trung xây dựng nhãn hiệu các sản phẩm chủ lực, hỗ trợ chứng nhận sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap; và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác, là đầu mối liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới …

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tín nhiệm bầu đồng chí Ma Văn Thời – Bí thư Đảng ủy xã khóa XIX tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã khóa XX. Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu chính thức và  1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Thông nhiệm kỳ 2020 – 2025.