ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔN PHONG NHIỆM KỲ 2020-2025

0

Sáng ngày 20/3/2020, Đảng bộ xã Đôn Phong long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bạch Thông, các lãnh đạo tiền nhiệm và hơn 100 đảng viên trong trong toàn Đảng bộ.

 Các đại biểu dự đại hội

Trong  05 năm qua, Đảng bộ xã Đôn Phong đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh – quốc phòng, qua đó một số chỉ tiêu đã đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Cụ thể năng suất lúa bình quân trong 5 năm đạt 52/50 tạ/ha, băng 103% KH, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1200 tấn; giai đoạn từ năm 2015-2019, tổng diện tích trồng rừng đạt trên 310 ha; Công tác thu ngân sách được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch; Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã  đạt 10/19 tiêu chí. Công tác giáo dục và đào tạo, sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo; Công tác văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được quan tâm thực hiện. Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được những kết quả đáng khích lệ, 100% các thôn bản xây dựng quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn minh. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được trú trọng, đảm bảo  xây dựng khối đại đoàn kết toàn  dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/người/năm trở lên; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.200 tấn, bình quân lương thực đạt 516 kg/người/năm; Trồng rừng 300 ha trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 12%; Tỷ lệ cán bộ công chức đạt chuẩn về chuyên môn đạt 100%…
 Ban chấp hành khóa mới ra mắt

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đồng Văn Lưu, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đề nghị thời gian tới Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; Tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi tập quán canh tác nông nghiệp, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới, năng suất, chất lượng vào sản xuất. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận cao với chủ trương của tỉnh; tích cực tham gia triển khai các dự án trong khu vực vì sự phát triển chung của huyện và vì lợi ích của nhân dân. Tiếp tục quan tâm đến phong trào văn hóa – xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa gắn với nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; Thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm. Đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề về an ninh trật tự không để phát sinh thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự góp phần xây dựng môi trường chính trị lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội của xã. Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các Chi bộ, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương 4 khóa  XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 –CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 08 đồng chí và tiến hành phiên họp thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Đại hội cũng tổ chức thảo luận, bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội./.