ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ CAO SƠN LẦN THỨ XV

0

Trong 2 ngày 07,08/5/2020 Đảng bộ xã Cao Sơn tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại diện các Ban xây dựng Đảng.

 Ban chấp hành khóa XV ra mắt Đại hội

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, từ năm 2015 đến nay Đảng bộ xã Cao Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số chỉ tiêu đạt và vượt chỉ so với Nghị quyết đề ra, kinh tế tăng trưởng khá, bình quân lương thực có hạt, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, mô hình 100 triệu đồng /ha thực hiện có hiệu quả. Thu ngân sách hằng năm đạt chỉ tiêu cấp trên giao, sự nghiệp văn hóa xã hội có bước phát tiển, chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới được thực hiện khá hiệu quả. Đến năm 2020 trên địa bàn xã có 62/216 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 28,7% (giảm 9,54% so với nhiệm kỳ trước); cận nghèo 29/216 hộ bằng 13,4% (giảm 5,2% so với nhiệm kỳ trước). Đến nay có 7/7 nhà văn hóa thôn; 5 thôn được đầu tư bê tông liên thôn; kênh mương được đầu tư nâng cấp đảm bảo nước tưới tiêu cho cây trồng; nước sạch đảm bảo 100% số hộ dân được sử dụng, 100% số hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt. Tình hình an ninh trật tự được ổn định…

Bên cạnh đó còn một số tồn tại: Phát triển đàn gia súc đạt thấp, công tác giảm nghèo chưa bền vững, còn tái nghèo; công tác xây dựng nông thôn mới còn hạn chế số tiêu chí đạt thấp so với Nghị quyết đề ra.Còn để sảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn xã. Công tác kiểm tra, giám sát của chưa được thường xuyên còn đảng viên vi phạm công tác quản lý và bảo vệ rừng đến mức thi hành kỷ luật đảng…

Đại hội đảng bộ xã Cao Sơn lần thứ XV đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, trong đó nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Làm tốt công tác quản lý và bảo về rừng không để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn, đến năm 2025 nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 75%. Đến năm 2025 có 100% trở lên số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Phấn đấu đến năm 2025 xã đạt 17/19 tiêu chí theo chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025 có trên 90% số gia đình đạt gia đình văn hóa; Duy trì 100% khu dân cư đạt và được công nhận khu dân cư văn hóa, đơn vị văn hóa. Tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao…

Đại hội Đảng bộ xã Cao Sơn lần thứ XV đã bầu 08 đồng chí vào BCH. Đồng chí Bàn Phúc Ninh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Dương Văn Hùng và đồng chí Bàn Phúc Nguyên tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bầu 05 Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.