ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ CẨM GIÀNG LẦN THỨ XXVI NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 07,08/5/2020, Đảng bộ xã Cẩm Giàng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và đại diện các ban xây dựng Đảng.

 Toàn cảnh Đại hội

Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Giàng lần thứ XXVI có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện của Ban chấp hành Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện khoá XV. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Cẩm Giàng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế xã hội tại địa phương, cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.100 tấn, tăng 94,6 tấn so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, bình quân lương thực đầu người 515kg/người/năm. Tổng giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ bình quân đạt 19,35 %/năm; thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng. Trong chăn nuôi tổng đàn lợn, đàn gia cầm vượt so với Nghị quyết đề ra. Công tác thu ngân sách hàng năm đều đạt và vuợt kế hoạch giao, xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016. Tỷ lệ huy động học sinh vào các lớp đầu cấp hàng năm đạt 100%, đến nay cả 03 trường: Mầm non, Tiểu học và THCS đều đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hàng năm tỷ lệ chi bộ đạt trong sạch vững mạnh đều chiếm trên 87%, trên 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác xây dựng đảng được chú trọng trên cả 3 mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức. Quan tâm lãnh đạo củng cố chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể. Phát biểu tại Đại hội đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Cẩm Giàng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà Đảng bộ cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ tới đồng chí đề nghị xã Cẩm Giàng tiếp tục có giải pháp phát huy những kết quả đã đạt được tiếp tục chỉ đạo nhân dân khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế  tự nhiên của xã, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, cung cấp thực phẩm sạch cho thành phố Bắc Kạn phát triển kinh tế hộ gia đình sang kinh tế tổ hợp tác và hợp tác xã, cơ cấu lại các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả; tạo điều kiện để các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tranh thủ mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng Cẩm Giàng thành xã Nông thôn mới nâng cao. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp tục nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, đổi mới hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

 Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên Bí Thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã đã bầu 9 đồng chí vào BCH khóa mới nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nông Văn Trình – Bí thư Đảng uỷ xã tiếp tục được Đại hội bầu làm Bí thư Đảng uỷ khóa XXVI, Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025./.