Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Giàng lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong 02 ngày 02-03/4/2015, Đảng bộ xã Cẩm Giàng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là Đảng bộ xã được Tỉnh uỷ Bắc Kạn và Huyện uỷ Bạch Thông chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở. Đến dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Vụ cơ sở Đảng – Ban tổ chức Trung ương, Vụ địa phương I – Văn phòng Trung ương Đảng, Vụ địa phương II – Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các Ban xây dựng đảng, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ; Lãnh đạo các huyện, thị xã, Thường trực Đảng uỷ các xã được chọn làm Đại hội điểm của các huyện, thị xã trên điạ bàn tỉnh; Các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực Đảng uỷ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, cùng với 167 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Giàng lần thứ XXV có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020; đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện của Ban chấp hành Trung ương trình Đại hội XII của Đảng và Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện khoá XIV. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Cẩm Giàng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế xã hội tại địa phương, cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tổng giá trị sản lượng sản xuất đạt 39,8 tỷ đồng, trong đó sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 23,15 tỷ đồng, tăng bình quân 12,5%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp, XDCB đạt 5,5 tỷ đồng, tăng bình quân 12,1%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 11,15 tỷ đồng, tăng 13%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 16,94 triệu đồng/người/năm, vượt so với Nghị quyết là 1,94 triệu đồng. Bình quân lương thực đạt 510 kg/người/năm, đạt 100% so với Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra; thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng. Trong chăn nuôi tổng đàn lợn, đàn gia cầm vượt so với Nghị quyết đề ra. Công tác thu ngân sách hàng năm đều đạt và vuợt kế hoạch giao. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã bê tông hoá được trên 2,2 km đường giao thông nông thôn, đến nay xã đã cơ bản hoàn thành 13/19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ huy động học sinh vào các lớp đầu cấp hàng năm đạt 100%, đến nay cả 03 trường: Mầm non, Tiểu học và THCS đều đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hàng năm tỷ lệ chi bộ đạt trong sạch vững mạnh đều chiếm trên 87%, trên 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác xây dựng đảng được trú trọng trên cả 3 mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức. Quan tâm lãnh đạo củng cố chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể. Phát biểu tại Đại hội đồng chí Hà Văn Tiến – Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Cẩm Giàng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà Đảng bộ cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ tới đồng chí đề nghị xã Cẩm Giàng tiếp tục có giải pháp phát huy những kết quả đã đạt được tiếp tục chỉ đạo nhân dân khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế  tự nhiên của xã, đặc biệt là khi thị xã Bắc Kạn được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh, khu di tích lịch sử Nà Tu được đầu tư xây dựng; chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia các dịch vụ du lịch tại khu di tích lịch sử Nà Tu; chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, cung cấp thực phẩm sạch cho thành phố Bắc Kạn phát triển kinh tế hộ gia đình sang kinh tế tổ hợp tác và hợp tác xã, cơ cấu lại các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả; tạo điều kiện để các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tranh thủ mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng Cẩm Giàng thành xã Nông thôn mới của tỉnh. Tổ chức tốt việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp tục nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, đổi mới hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã Cẩm Giàng sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phấn đấu đến năm 2020 tổng giá trị sản lượng sản xuất đạt 58,55 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm; có 50 ha đất ruộng cho thu nhập từ 70 triệu đồng/ha trở lên; tăng độ che phủ của rừng lên 72%; 100% tuyến đường liên thôn được bê tông hoá, 100% đường ngõ xóm được cứng hoá hoặc giải cấp phối, 50% đường nội đồng được cứng hoá; Phấn đấu đến năm 2020 xã đạt chuẩn nông thôn mới 19/19 tiêu chí, thu ngân sách đạt 750 triệu đồng; thực hiện tốt công tác giáo dục đào tạo, duy trì phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, giữ vững và phấn đấu nâng mức độ chuẩn quốc gia ở cả 03 trường học; Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2% vào năm 2020; làm tốt công tác bảo trợ xã hội, đền ơn đáp nghĩa; công tác khám tuyển quân hàng năm đạt 100% kế hoạch giao; phấn đấu hàng năm Đảng bộ đều đạt trong sạch vững mạnh, có 50% chi bộ đảng đạt TSVM, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 90% và một số chỉ tiêu quan trọng khác. Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Cẩm Giàng lần thứ XXV đã bầu 11 đồng chí vào BCH khóa mới nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Mông Đình Dụng – Bí thư Đảng uỷ xã Cẩm Giàng khoá XXIV tiếp tục được Đại hội bầu làm Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Hoàng Thị Thanh được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Cẩm Giàng khoá XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 – 2020./.