ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN PHỦ THÔNG

Sáng 09/5/2020, thị trấn Phủ Thông tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ đầu tiên tiến hành tổ chức đại hội sau sáp nhập đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng.

 Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Phủ Thông nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn Phủ Thông đã khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội đã đạt và vượt so với Nghị quyết. Đến nay, thị trấn có gần 300 hộ kinh doanh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ mỗi năm bình quân đạt 50 tỷ đồng, thu ngân sách mỗi năm đạt 1 tỷ đồng; kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, phát huy hiệu quả, toàn thị trấn có 96% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, các thôn , tổ tổ phố có đường ô tô và phủ sóng điện thoại; 100% thôn, tổ phố đều có nhà họp thôn kiên cố từ nguồn vốn Nhà nước và vốn đóng góp của nhân dân. Phát triển nông, lâm nghiệp có chuyển biến tích cực, tổng sản lượng lương thực hằng năm đạt trên 1.400 tấn, bình quân lương thực đạt gần 400kg/người/năm. Trong 5 năm qua, thị trấn trồng mới được trên 65 ha rừng, trồng lại sau khai thác 80ha, độ che phủ rừng đạt 80%; công tác giáo dục – đào tạo; giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm từ 9,5% (năm 2015) xuống còn 6,8% (2019); tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt trên 85%; 13/13 thôn, tổ phố đều xây dựng hương ước, quy ước theo quy định; lễ hội truyền thống Phủ Thông được khôi phục và phát huy, các công trình di tích lịch sử cấp quốc gia được bảo tồn, quản lý tốt. Bên cạnh đó, thị trấn vẫn còn một số chỉ tiêu Nghị quyết đề ra thực hiện chưa đạt như: Tổng đàn gia súc; diện tích một số cây trồng như nghệ, gừng; diện tích 100 triệu đồng/ha; tốc độ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm; công tác quản lý đô thị, quản lý hành lang an toàn giao thông chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn đề ra những nhiệm vụ như: Phát huy thế mạnh về thương mại và dịch vụ, thu ngân sách đạt 1,5 tỷ đồng vào năm 2025; thành lập từ 1 – 2 HTX hoạt động có hiệu quả; tổng sản lượng lương thực đạt trên 1.400 tấn, 40% diện tích đất ruộng đạt giá trị từ 100 triệu đồng/ha trở lên; phát triển nông, lâm nghiệp bền vững, đảm bảo độ che phủ rừng từ 80% trở lên; thu nhập bình quân đạt từ 43 triệu đồng năm/người/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 5%; 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; phấn đấu hàng năm 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 25 đảng viên mới trở lên; 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.   

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hàng Đảng bộ thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, các chức danh Bí thư, Phó  Bí thư. Đồng chí Nông Lường Hào đã trúng cử chức Bí thư Đảng ủy thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025./.