ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ XÃ NGUYÊN PHÚC KHÓA VI NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Sáng 25/12/2018, xã Nguyên Phúc tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: bà Triệu Thị Thúy – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Bạch Thông và 79 đại biểu đại diện cho nhân dân xã Nguyên Phúc. Đây là Đại hội được Uỷ ban MTTQ huyện chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội MTTQ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 Toàn cảnh Đại hội

Với chủ đề “Đoàn kết – dân chủ – đồng thuận – phát triển” Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã Nguyên Phúc đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ, tết, sự kiện lớn của đất nước và của huyện góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới quê hương, đất nước. Từ năm 2014 đến nay xã Nguyên Phúc có trên 1.900 lượt hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 22 lượt khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa. Việc triển khai thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được quan tâm chỉ đạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp vận động nhân dân thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, công tác an sinh xã hội. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh được thực hiện có hiệu quả.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 đó là tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, hướng mạnh về cơ sở để triển khai tốt các cuộc vận động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân vượt qua những khó khăn để phát triển kinh tế – xã hội. Đại hội đã thảo luận, thông qua một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới cụ thể; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 5%; tỷ lệ gia đình văn hóa luôn duy trì 85% trở lên; 100% các Ban công tác Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đại hội đã hiệp thương và cử ra 35 Ủy viên Uỷ ban MTTQ xã khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại phiên họp thứ nhất đồng chí Lường Đắc Lực tiếp tục được tái cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Nguyên Phúc. Đại hội cũng đã bầu 6 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ huyện và thông qua Nghị quyết Đại hội./.