ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ VI HƯƠNG KHÓA VI

Ngày 20/3/2019, Ủy ban MTTQ xã Vi Hương tiến hành Đại hội đại biểu khóa VI, đây là xã cuối cùng trên địa bàn huyện hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự Đại hội có bà Hà Thị Thuỳ – Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã Vi Hương thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ, tết, sự kiện lớn của đất nước và của huyện góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới quê hương, đất nước. Từ năm 2013 đến nay vận người dân đóng góp các loại quỹ được trên 163 triệu đồng. Thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới văn minh” vận động nhân dân đóng góp được gần 3.400 ngày công, góp hơn 260 triệu đồng, làm đường giao thông, xây dựng lò đốt rác, nhà họp thôn.

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 Ủy ban MTTQ xã Vi Hương đề ra mục tiêu 100% khu dân cư thực hiện đầy đủ 5 nội dung và nâng cao chất lượng của cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới văn minh”. Hàng năm có 98% trở lên hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, phấn đấu hàng năm đạt trên 85% gia đình văn hóa. 100% khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa, hàng năm có 5-7 khu dân cư văn hóa trở lên….

Đại hội đã hiệp thương 31 đại biểu vào Ủy ban MTTQ xã khóa VI và bầu 05 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bạch Thông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024./.