ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ PHƯƠNG LINH KHÓA VIII

Ngày 14/3/2019, Ủy ban MTTQ xã Phương Linh tiến hành Đại hội đại biểu khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã Phương Linh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ, tết, sự kiện lớn của đất nước và của huyện góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới quê hương, đất nước. Từ năm 2013 đến nay vận động quỹ vì người nghèo được gần 18 triệu đồng, tặng 23 suất quà cho hộ nghèo, 90 suất quà cho họ sinh nghèo với tổng số tiền có trên 9 triệu đồng. Phối hợp rà soát cứu đói giáp hạt 184 lượt hộ, với gần 12tấn gạo; thăm hỏi, tặng quà tết gia đình chính sách được 365 lượt với tổng số tiền 74 triệu đồng. Vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được  trên 13 triệu đồng, quỹ bảo trợ trẻ em được trên 13 triệu đồng, quỹ khuyến học được gần 26  triệu đồng. Thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới văn minh” vận động nhân dân đóng góp được 5000 ngày công, góp hơn 500 triệu đồng, làm được hơn 4000 m đường giao thông.

 Đại hội biểu quyết thông qua chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 Ủy ban MTTQ xã Phương Linh đề ra mục tiêu 100% khu dân cư thực hiện đầy đủ 5 nội dung và nâng cao chất lượng của cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới văn minh”. Hàng năm có 95% trở lên hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, phấn đấu hàng năm đạt trên 80% gia đình văn hóa. 100% khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 6%….

Đại hội đã hiệp thương 31 đại biểu vào Ủy ba MTTQ xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu 05 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bạch Thông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024./.