ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ CẨM GIÀNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2024 – 2029

0

Ngày 24/4/2024, Uỷ ban MTTQ xã Cẩm Giàng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ; ông Hoàng Hữu Khôi, Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ huyện.

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Giàng đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội đại biểu xã nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết các vấn đề xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống đại dịch Covid 19 tại địa phương. Cùng với đó, MTTQ xã đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ trong thực thực hiện quy chế dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh. Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã Cẩm Giàng nhiệm kỳ 2019 – 2024; đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Hoàng Hữu Khôi – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ xã trong nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về chủ trương Đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương.

 Ủy viên Ủy ban MTTQ khóa mới ra mắt đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ Đại hội đã hiệp thương cử 35 đại biểu vào Ủy viên Ủy ban MTTQ khóa mới; hiệp thương 6 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Bạch Thông lần thứ XIII. Tại hội nghị lần thứ nhất, Uỷ ban MTTQ khóa VII đã hiệp thương cử bà Nông Thị Chuyên giữ chức vụ Chủ tịch nhiệm kỳ 2024 – 2029./.

Ngọc Diệp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây