ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ CẨM GIÀNG NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Ngày 27/3/2023, Hội nông dân xã Cẩm Giàng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự và chỉ đạo đại hội có ông Lê Hoàng Dưỡng – Chủ tịch Hội nông dân huyện.

Nhiệm kỳ qua, Hội đã bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp thực hiện có hiệu quả các phong trào, chỉ tiêu nhiệm vụ hoạt động công tác Hội. Đổi mới trong công tác tuyên truyền, thông qua nhiều hình thức: Sinh hoạt chi hội, lồng ghép với các buổi họp thôn, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể. Hội Nghị quán triệt các Nghị quyết của Đảng, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tuyên truyền lưu động, Facebook, zalo, Trang thông tin điện tử và đài truyền thanh của xã. Hư­ởng ứng phong trào thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp, trong nhiệm kỳ đã có 390 lượt hộ gia đình hội viên đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét có 08 lượt hộ đạt cấp tỉnh, 75 lượt hộ đạt cấp huyện, 159 lượt hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã. Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh Hội tín chấp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện vay qua các chương trình với tổng dư nợ trên 11 tỷ cho 971 lượt hộ vay. Phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tấp huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên áp dụng trong phát triển sản xuất. Ngoài ra, Hội còn thực hiện tốt các loại quỹ do các cấp phát động.

 BCH khoá mới ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội nông dân xã Cẩm Giàng phấn đấu thực hiện có hiệu quả 14 chỉ tiêu đã được thông qua tại đại hội. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành khoá VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Bạch Thông nhiệm kỳ 2023 -2028./.

Ngọc Diệp