ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN XÃ CẨM GIÀNG

Sáng ngày 08/5/2019, Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Cẩm Giàng, nhiệm kỳ 2019 – 2024 được tổ chức với sự tham gia của 40 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 250 thanh niên toàn xã.

 Ra mắt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Cẩm Giàng, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN Việt Nam xã Cẩm Giàng đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên thanh niên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác giáo dục, thực hiện có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”…  Hội LHTN Việt Nam xã Cẩm Giàng đã cụ thể hóa các cuộc vận động và chương trình bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với thanh niên địa phương. Công tác vận động thanh niên thi đua rèn luyện được chú trọng. Các hoạt động an sinh xã hội đã khơi dậy và phát huy lòng nhân ái, tính xung kích tình nguyện của thanh niên như: phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Hội đã tập trung chỉ đạo các chi hội đăng ký đảm nhận với các thôn thực hiện các công trình phần việc Hội viên thanh niên tham gia quét dọn, các tuyến đường làng, ngõ xóm. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, với Hội cấp trên thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách; các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn với hơn 30 xuất quà với tổng kinh phí trên 4 triệu đồng. Phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu, phong trào thanh niên tình nguyên vì cuộc số cộng đồng được thực hiện có hiệu quả.

 Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội LHTN xã Cẩm Giàng đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như: Phối hợp xây dựng 01 công trình thanh niên; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 15 thanh niên trở lên, mỗi hội viên các chi hội tham gia ít nhất 02 ghoạt động thình nguyện; kết nạp được 20 hội viên mới trở lên, phấn đấu hằng năm giới thiệu trên 75% hội viên cho Đảng xem xét, kết nạp. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 9 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 – 2024; bầu 04 đại biểu đi dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024.