Đại Hội đại biểu Hội LHTNVN xã Quang Thuận lần thứ 3 nhiệm kỳ 2014-2019.

0

Ngày 26/3 Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Quang Thuận đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên (LHTN) lần thứ 3 nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Dự Đại hội có đồng chí Phùng Đức Hậu, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện Bạch Thông, các đồng chí lãnh đạo UBND xã Quang Thuận và 60 Đoàn viên là những đại biểu ưu tú, đại diện cho các tầng lớp thanh niên trong toàn xã về dự.

Thông qua 3 cuộc vận động lớn “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” ; 2 chương trình “ Khi tổ quốc cần” và chương trình “ Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên” đã phát huy và đi vào đời sống xã hội của thanh niên, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên có nhiều chuyển biến rõ rệt, chất lượng hoạt động ở các chi hội cũng được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua Hội LHTN xã Quang Thuận đã phối hợp với Hội LHPN, Hội Nông dân xã tổ chức các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho các đoàn viên thanh niên. Hiện nay Hội LHTN xã Quang Thuận đang quản lý 1 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dự nợ trên 1 tỷ đồng, các Hội viên yên tâm phát triển kinh tế, gắn bó với hội. Trong nhiệm kỳ mới Hội LHTN xã Quang Thuận hướng đến tập hợp trên 50% thanh niên có mặt tại địa phương vào tổ chức hội. Hàng năm phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, 70% chi hội có các đội hình TNXK đi vào hoạt động có hiệu quả.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phùng Đức Hậu, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện Bạch Thông ghi nhận những đóng góp, kết quả công tác hội và phong trào thanh niên xã Quang Thuận nhiệm kỳ vừa qua đạt được nhiều kết quả đáng biểu dương. Trong năm năm tới, Đoàn xã cần quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho hội viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng đời sống lành mạnh vững vàng trước mọi tác động xấu của xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, tích cực mở rộng các hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 11 thành viên tham gia Ủy ban Hội LHTN xã Quang Thuận nhiệm kỳ 2014 – 2019. Anh Nông Văn Duyệt với kết quả tín nhiệm đạt 100% đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN khóa 3, Đại hội cũng đã hiệp thương chọn, cử 04 Đoàn viên tiêu biểu tham dự đại hội đại biểu Hội LHTNVN huyện Bạch Thông

Đại hội đại biểu Hội LHTN xã Quang Thuận lần thứ 3, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã hoàn thành chương trình Đại hội để ra. Đại hội nêu lên những kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại nhằm rút ra bài học kinh nghiệm trong khóa tới, trên cơ sở đó xác định phương hướng công tác hội và phong trào thanh niên của địa phương trong thời gian tới.