Đại Hội đại biểu Hội LHTNVN xã Hà Vị lần thứ 3 nhiệm kỳ 2014-2019.

Ngày 27/3/2014, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Hà Vị đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN lần thứ 3 nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Dự Đại hội có đồng chí Phùng Đức Hậu, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện Bạch Thông, các đồng chí lãnh đạo UBND xã Hà Vị và hơn 40 Đoàn viên là những đại biểu ưu tú, đại diện cho các tầng lớp thanh niên trong toàn xã về dự.

Đại hội nêu lên những kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại nhằm rút ra bài học kinh nghiệm trong khóa tới, trên cơ sở đó xác định phương hướng công tác hội và phong trào thanh niên của địa phương trong thời gian tới.

Kết quả công tác hội và phong trào thanh niên trong năm năm qua đã có bước phát triển phương thức đổi mới, nội dung thiết thực trên các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, vận động tập hợp thanh nên xây dựng tổ chức được đẩy mạnh, 3 cuộc vận động và 2 chương trình của hội được triển khai, cụ thể hóa bằng nhiêu nội dung thiết thực và có hiệu quả, đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, UBND, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành trong xã, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đồng thời xây dựng tổ chức Hội LHTN ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên trong nhiệm kỳ qua công tác hội và phong trào thanh niên tại xã Hà Vị còn một số hạn chế như: Công tác quản lý hội viên chưa được chặt chẽ, vai trò của Hội trong việc đoàn kết tập hợp thanh niên chưa hiệu quả nhất là ở các chi hội; việc duy trì sinh hoạt chưa thường xuyên, nội dung chưa phong phú, một số cán bộ hội chưa mạnh dạn trong công tác tổ chức, năng lực cán bộ hội chưa đồng đều……

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phùng Đức Hậu, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện Bạch Thông ghi nhận những đóng góp, kết quả công tác hội và phong trào thanh niên xã Hà Vị nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được nhiều kết quả đáng biểu dương. Trong năm năm tới, Đoàn xã Hà Vị cần quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho hội viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng đời sống lành mạnh vững vàng trước mọi tác động xấu của xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, tích cực mở rộng các hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên.

Đại hội đã hiệp thương chọn, cử 11 Đoàn viên tham gia Ủy ban Hội LHTN xã Hà Vị nhiệm kỳ 2014 – 2019. Anh Đàm Văn Lộc với kết quả tín nhiệm đạt 100% đã trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban hội LHTN khóa 3, Đại hội cũng đã hiệp thương chọn, cử 4 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTNVN huyện Bạch Thông.