Đại hội đại biểu Hội LHTN xã Nguyên Phúc lần thứ 3 nhiệm kỳ 2014-2019.

Ngày 28 tháng 3 năm 2014 Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Nguyên Phúc đã tổ chức Đại hội đại biểu hội LHTN lần thứ 3 nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã chính thức khai mạc.

Đến dự Đại hội có đồng chí Phùng Đức Hậu, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện Bạch Thông, các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Nguyên Phúc và hơn 40 anh chị là những đại biểu ưu tú, đại diện cho các tầng lớp thanh niên trong toàn xã về dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua Ủy ban Hội liên hiệp TNVN xã Nguyên Phúc đã căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ chỉ đạo của Đảng ủy và hội cấp trên để xây dựng kế hoạch, chương trình để thực hiện. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên xã Nguyên Phúc, nhiệm kỳ 2009 – 2014, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014 – 2019. Trong đó, Ủy ban Hội LHTN xã Nguyên Phúc đề ra mục tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2014 – 2019 là: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đổi mới theo hướng lấy hoạt động thực tiễn để giáo dục thanh niên; tổ chức chất lượng, có chiều sâu các cuộc vận động, chương trình của Hội, đáp ứng được nhu cầu hoạt động của thanh niên và yêu cầu của cấp ủy chính quyền ở địa phương, góp phần tích cực tham gia xây dựng nông thông mới; tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao trình độ tổ chức, chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ Hội; chuyển đổi từ mô hình tập hợp truyền thống sang tập hợp thanh niên theo các câu lạc bộ, tổ, nhóm, đội theo ngành nghề, sở thích…

Đại hội đã hiệp thương cử 11 đồng chí tham gia Ủy ban Hội LHTN xã Nguyên Phúc, đồng chí Triệu Nguyễn Luyến và đồng chí Chương Thị Nghĩa đã vinh dự được đại hội hiệp thương cử giữ chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN xã, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đại hội cũng đã hiệp thương lựa chọn 4 đại biểu đại diện cho Hội LHTN xã dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Bạch Thông lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 -2019.