ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ CẨM GIÀNG NHIỆM KỲ 2022 -2027

Vừa qua, Hội cựu chiến binh xã Cẩm Giàng đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội viên trong toàn xã đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững và làm giầu hợp pháp. Trong 5 năm, Hội đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân gần 1,8 tỷ đồng cho 110 lượt hội viên vay vốn phục vụ sản xuất. Phối hợp với các ngành tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 80 lượt hội viên để áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình. Đến nay toàn hội có 15 mô hình gia trại với nhiều nghành nghề đa dạng như: mô hình nuôi trâu, dê, hươu sao, gia cầm, kinh doanh dịch vụ..Tỷ lệ gia đình hội viên khá và giầu đạt 85%, toàn hội còn 2%. Ngoài ra, Hội còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, tham gia góp công, hiến trên 1.000m2 đất, đóng góp được 30 triệu đồng và trên 900 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới. Trong phòng chống dịch Covid-19, hội viên cựu chiến binh trong xã đã tích cực tuyên truyền phòng chống dịch và ủng hộ các loại quỹ do các cấp phát động…

 Bầu Ban chấp hành khoá mới

Trên cơ sở tổng kết những thành tựu đã đạt được và phân tích, làm rõ những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã đề ra phương hướng tổng quát là tiếp tục vận động cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong toàn xã gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực, chủ động tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ Nhân dân; nêu cao tinh thần tự lực tự cường; giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 03 hội viên; 100% cán bộ Hội được tập huấn nâng cao về chính trị, nghiệp vụ; 9/9 chi hội hàng năm công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; giới thiệu 05 hội viên ưu tú cho Đảng  để kết nạp Đảng.

 Ban chấp hành khóa VII ra mắt Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội cựu chiến binh huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027./.

Ngọc Diệp