ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ TRẤN PHỦ THÔNG

Ngày 14/4/2022, Hội cựu chiến binh thị trấn Phủ Thông tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội cựu chiến binh thị trấn luôn đoàn kết giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước. Động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương. Hiện nay, Hội đang quản lý 03 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ 3,1 tỷ đồng, tạo điều kiện cho nhiều hội viên có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh. Thực hiện phong trào “ Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhiều gia đình Hội viên đã tích cực tham gia hiến 60 m2 đất các loại, đóng góp hơn 100 triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động tham gia xây dựng 08 nhà họp thôn, phố; xây dựng 04 tuyến đường giao thông liên thôn, với tổng chiều dài 3,7 km. Phối hợp với Đoàn thanh niên và các đoàn thể chính trị xã hội tích cực tham gia giáo dục bồi dưỡng truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ…

Ban chấp hành Hội CCB thị trấn Phủ Thông khóa VII ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội Cựu chiến binh thị trấn Phủ Thông đề ra mục tiêu kết nạp mỗi năm từ 5-8 hội viên; 10/10 chi hội đạt chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 02 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trong nhiệm kỳ giới thiệu cho Đảng từ 3-5 hội viên ưu tú xem xét kết nạp…Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành; bầu BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội khóa VII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Bạch Thông khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 17 đại biểu./.

Thanh Tuyền