Đại Hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Thông lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017

0

Trong 2 ngày: 19 và 20/4/2012, huyện Bạch Thông đã tổ chức thành công Đại Hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Đồng Văn Lưu – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đỗ Thị Hiền – Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bạch Thông; lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc huyện; đại diện Ban Chấp hành các Huyện, Thị đoàn trong tỉnh; 86 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Thông lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm động viên, đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh thiếu nhi các dân tộc trong huyện phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, thi đua xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng vũng mạnh. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo điểm cấp huyện và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2007 – 2012, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2017; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Thông khóa XII; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và những nội dung sửa đổi Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

 

 Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Huyện đoàn

 

Trong nhiệm kỳ 2007 – 2012, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Bạch Thông có bước phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực phong trào Đoàn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia, là môi trường tốt để phát triển lực lượng, nâng cao chất lượng và củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng được các cấp bộ đoàn huyện Bạch Thông tích cực thực hiện với nhiều hình thức. Trong nhiệm kỳ qua, các cơ sở Đoàn đã tổ chức triển khai quán triệt các chuyên đề về tư tưởng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho 6.176 lượt đoàn viên. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn đã tổ chức tuyên truyền về: Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Luật Thanh niên, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự.. cho trên 10.000 lượt đoàn viên thanh niên toàn huyện, góp phần định hướng cho đoàn viên thanh niên sống và làm việc theo pháp luật. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai có hiệu quả. Phong trào thanh niên tình nguyện với các hoạt động tình nguyện tại chỗ gắn với nhu cầu địa phương như: Làm đường liên thôn, sửa chữa các công trình thủy lợi… đã thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất ngày càng có hiệu quả; tại các địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xóa đói – giảm nghèo trên địa bàn. Công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu nhi được chú trọng… Thông qua các phong trào, tổ chức Đoàn từng bước được củng cố và nâng cao chất lượng, khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò trong đời sống của thanh niên và trong xã hội.

 

 Đ/c Phùng Đức Hậu – Bí thư  Huyện đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017

 

Đại hội đã đề ra mục tiêu phấn đấu thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm: 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn và chính sách pháp luật của Nhà nước; mỗi xã, thị trấn xây dựng được ít nhất 05 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập từ 70 triệu đồng/năm; phấn đấu tăng dư nợ vốn vay từ Ngân hàng chính sách do Đoàn viên thanh niên quản lý lên 30 tỷ đồng; 17/17 xã, thị trấn có ít nhất mỗi xã 03 tổ tiết kiệm và vay vốn; mỗi Đoàn cơ sở có ít nhất 10 hoạt động tình nguyện, 05 công trình thanh niên dược gắn biển; 100% Đoàn cơ sở xã triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạch Thông chung tay xây dựng nông thôn mới”; vận động và phối hợp tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 1.500 đoàn viên thanh niên; phấn đấu trồng mới 1.500ha rừng; kết nạp 700 đoàn viên mới, giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng; phấn đấu mỗi năm cảm hóa ít nhất 17 thanh niên chậm tiến hòa nhập với cộng đồng; tổ chức có hiệu quả hoạt động hè trên địa bàn dân cư…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 21 đồng chí, đồng chí Phùng Đức Hậu – Bí thư Huyện đoàn nhiệm kỳ 2007 – 2012 tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017; bầu 16 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX. 100% đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

 

 Đồng chí Đỗ Thị Hiền – Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Hiền – Bí thư Tỉnh đoàn biểu dương những kết quả tuổi trẻ Bạch Thông đạt được trong nhiệm kỳ 2007 – 2012; đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng chí đã đóng góp nhiều ký kiến đối với phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Bạch Thông nhiệm kỳ 2012 – 2017, trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện bao gồm: Các cấp bộ Đoàn cần tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là giáo dục về lý tưởng sống, truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc; tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng trên cơ sở thực hiện tốt phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Đồng chí bày tỏ niềm tin tưởng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Thông khóa mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào, chương trình hoạt động Đoàn; bồi dưỡng, rèn luyện thanh thiếu nhi thành lực lượng hùng hậu, có hoài bão lớn, có ý chí, phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ, xứng đáng là thế hệ trẻ của quê hương Bạch Thông anh hùng – nơi ghi đậm dấu ấn 4 câu thơ Bác Hồ tặng thanh niên xung phong (nay trở thành phương châm hành động của tuổi trẻ cả nước): “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”./.