ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN BẠCH THÔNG LẦN THỨ III, NĂM 2019

Ngày 17/6 /2019, huyện Bạch Thông tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2019. Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nông Văn Lung – Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc, Phó trưởng ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang và 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 30 nghìn người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Tại đại hội đã tập trung đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc từ năm 2014 đến nay. Trong những năm qua hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thiết yếu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được quan tâm đầu tư, hoàn thiện. Các tuyến đường giao thông quan trọng trên địa bàn đã, đang được cải tạo, nâng cấp hoàn thành. Đến nay, 100% xã, thị trấn đã có đường ô tô đến trung tâm xã, thôn 98% thôn, bản được sử dụng điện lưới Quốc gia; trên 96% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Các chính sách cho người dân tộc thiểu số, người nghèo luôn được triển khai kịp thời. Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Giai đoạn 2014 – 2018 tổng kinh phí NSNN hỗ trợ phát triển sản xuất tại các xã, thôn 135 là trên 7,3 tỷ đồng, đã thực hiện hỗ trợ 16 dự án chăn nuôi trâu, 8 dự án chăn nuôi bò, 1 dự án chăn nuôi dê, 4 dự án chăn nuôi lợn, 5 dự án chăn nuôi gà, 4 dự án hỗ trợ máy nông nghiệp, 3 dự án hỗ trợ trồng cây ăn quả. Ngoài ra, hỗ trợ trên 52 nghìn cây giống các loại, trên 2,3 tấn gừng giống, hỗ trợ hàng nghìn con giống gia súc, gia cầm, nhiều máy móc nông nghiệp… Các chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chính sách vay vốn, chính sách bảo hiểm đối với người dân tộc thiểu số, chính sách hỗ trợ học sinh…được triển khai kịp thời, có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bền vững qua từng năm, mặt bằng dân trí được nâng lên. Đồng bào các dân tộc thiểu số đoàn kết, bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn và phát huy, hệ thống chính trị ở các vùng dân tộc được tăng cường và củng cố, an ninh trật tự được đảm bảo…

Bên cạnh đó huyện cũng đã thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn đồng bào dân tộc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện của địa phương. Cấp được trên 158 nghìn tờ báo, tạp chí cho các đối tượng thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Thông qua việc cấp phát báo đã góp phần tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tạo niềm tin cho đồng bào DTTS, nâng cao trình độ dân trí.Các chính sách phát triển văn hóa – xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được chú trọng. Công tác giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì tổ chức nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ban chỉ đạo phong trào của huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nội dung, tiêu chí của phong trào “TDĐKXDĐSVH”; đồng thời được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong huyện đồng tình ủng hộ, hăng hái thực hiện… Cùng với việc quan tâm phát triển kinh tế – xã hội, Việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ là người dân tộc thiểu số được quan tâm, chú trọng. Hiện nay tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện là 26/38 người, chiếm trên 68%; Đại biểu HĐND huyện là 22/30 người chiếm 73 %, cán bộ chủ chốt là 04 người chiếm trên 57%; Khối đảng đoàn thể cấp huyện là 35/52 người chiếm trên 67%, khối cơ quan hành chính nhà nước là 54/68 người chiếm trên 79%; Cấp xã, Ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn 162/170 người chiếm trên 95%; đại biểu HĐND 329 chiếm gần 92%, cán bộ chủ chốt 80 người chiếm trên 94%, các chức danh bầu cử là 80 người chiếm trên 94 %, công chức cấp xã là 205 người chiếm trên 92%.

Tại đại hội đã đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp công tác dân tộc, chính sách dân tộc huyện Bạch Thông giai đoạn 2019 – 2024: Phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống đồng bào các dân tộc.  Giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 2% trở lên, đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống dưới 12%; hạn chế tái nghèo;. Giảm dần khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các dân tộc, các vùng; 100% hộ dân có đủ điện, nước sinh hoạt; 100% thôn có đường giao thông đi lại thuận tiện.  Nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khoẻ, nâng mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào dân tộc, mỗi năm có trên 85% số hộ, trên 70% thôn, tổ phố đạt các tiêu chí văn hóa. 17/17 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Duy trì tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế trên 98%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 10%. Duy trì , nâng cao các chuẩn phổ cập giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; mỗi năm có thêm ít nhất 01 trường học đạt chuẩn quốc gia. 100% đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Phấn đấu 90% đồng bào được tiếp cận với truyền hình, các dịch vụ internet; các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát triển. Tiếp tục xây dựng nguồn lực đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số tại chỗ có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng được yêu cầu của địa phương; củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong việc tham gia vận động đồng bào thực hiện tốt các chính sách dân tộc. Giữ vững an ninh, quốc phòng; kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các địa bàn vùng sâu, ngăn chặn việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đoàn kết giữa các dân tộc, làm mất ổn định trật tự xã hội.

Tại đại hội đại diện các ngành, đoàn thể và các tập thể, cá nhân đã có các báo cáo tham luận về việc tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc, vận động quần chúng nhân dân thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện; vận động tuyên truyền, vận động người dân chung sức xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững…

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bạch Thông lần thứ III, năm 2019 đã chọn cử 19 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ III năm 2019. Nhân dịp này, UBND huyện đã trao giấy khen cho 16 tập thể và 13 cá nhân là người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động sản xuất.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 Toàn cảnh Đại hội
 

 Đ/c Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, phó Chủ tịch UBND huyện

Trưởng BCĐ, trưởng BTC Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Bạch Thông lần thứ III đọc báo cáo chính trị tại Đại hội

 
 Các đại biểu tham dự Đại hội
 
 Đồng chí Phùng Đức Hậu – Phó Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác, lao động sản xuất
 
 Đại hội biểu quyết chọn cử 19 Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ III năm 2019.