Đại hội chi đoàn Khối VH – XH nhiệm kỳ 2014 – 2017

0

Ngày 29/10/2014, Chi đoàn khối VH – XH tổ chức Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và bầu ra BCH khóa mới nhiệm kỳ 2014 – 2017.

Trong nhiệm kỳ vừa qua Chi đoàn khối Văn hóa – xã hội luôn nhận được sự quan tâm chủ đạo sát sao, kịp thời của cấp ủy Đảng, BTV huyện đoàn, sự tạo điều kiện của lãnh đạo các cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể; tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đã đoàn kết, sáng tạo, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động và đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra cũng như nhiệm vụ do cấp ủy Đảng cơ quan và đoàn cấp trên giao. Đoàn viên thanh niên trong chi đoàn luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; trong nhiệm kỳ qua chi đoàn đã tham gia được 3 đợt tình nguyện tại cơ sở do huyện đoàn phát động thu hút 20 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; quyên góp được hơn 1 triệu đồng để mua xi măng bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại xã Sỹ Bình; vận động đoàn viên quyên góp được hơn 1.320.000đ  để cấp trên mua  xe đạp và gạo cho học sinh nghèo vượt khó; tích cực tham gia phong trào 4 đồng hành với thanh niên trên đường lập thân lập nghiệp và các hoạt động văn hóa văn nghệ – thể dục thể thao. Trong nhiệm kỳ tới, Chi đoàn Khối VH – XH  tiếp tục phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng, của đoàn các cấp, không vi phạm luật ATGT và mắc các tệ nạn xã hội, phấn đấu giới thiệu ít nhất 8 đoàn viên ưu tú cho Đảng và có 5 đồng chí được kết nạp vào Đảng; 100% đoàn viên xếp loại khá trở lên và 100% đoàn viên được cơ quan bình xét, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tham gia đầy đủ các đợt tình nguyện do cấp trên phát động, phối hợp tổ chức được 3 đợt tình nguyện vì cuộc sống cộng động đến các vùng khó khăn. Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí vào BCH khóa mới nhiệm kỳ 2014 – 2017.