Đại hội chi đoàn khối Dân- Đảng nhiệm kỳ 2014 – 2017

Ngày 21/11/2014, Chi đoàn khối Dân – Đảng tổ chức Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và bầu ra BCH khóa mới nhiệm kỳ 2014 – 2017.

Được sự quan tâm chỉ đạo của chi ủy chi bộ, Ban Thường vụ Huyện đoàn, sự tạo điều kiện của lãnh đạo các cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể; nhiệm kỳ vừa qua tập thể Chi đoàn khối Dân – Đảng đã đoàn kết, sáng tạo, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đoàn viên trong chi đoàn luôn nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia các phong trào và các hoạt động văn hóa văn nghệ – thể dục thể thao; chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động tình nguyện tại cơ sở do Huyện đoàn phát động thu hút đông đảo đoàn viên trong chi đoàn tham gia như: phối hợp với chi đoàn bạn tổ chức đắp kè chống xói lở và làm đường giao thông nông thôn tại Thôn Bản Mún 1, Bản Mún 2, xã Dương Phong; khơi thông kênh mương tại cánh đồng thôn Nà Xỏm, Nà Phục, tu sửa được 3,5 km đường liên thôn tại thôn Khuổi Chanh, xã Cẩm Giàng; tu sửa đường giao thông tại thôn Tốc Lù, xã Vũ Muộn và Bản Chịt, xã Đôn Phong… vận động đoàn viên quyên góp và trao 8 xuất quà trị giá 1,6 triệu đồng để thăm hỏi, động viên gia đình chính sách và các em học sinh nghèo học giỏi; vận động đoàn viên quyên góp được hơn 1.210.000đ  để mua  xe đạp học học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chăm ngoan, học giỏi… Nhiệm kỳ 2014 – 2017, Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2014 – 2017, đồng thời trên cơ sở những kết quả đã đạt được, chi đoàn khối Dân – Đảng tiếp tục biểu quyết nhất trí thông qua các chỉ tiêu như: Phấn đấu 100% đoàn viên tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng, của đoàn các cấp; 100% đoàn viên không vi phạm pháp luật, luật an toàn giao thông và mắc các tệ nạn xã hội; phấn đấu giới thiệu cho Đảng kết nạp ít nhất 5 đồng vào Đảng; 100% đoàn viên xếp loại khá trở lên và 100% đoàn viên được cơ quan bình xét, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tham gia đầy đủ các đợt tình nguyện do cấp trên phát động.