Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện

Ngày 15/4/2015, Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Uỷ viên BTV – Phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo các Ban Xây dựng đảng, Uỷ Ban kiểm tra Huyện uỷ và lãnh đạo một số Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ.

       Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện hiện có 11 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện giao. Được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện, Ban chấp hành Chi bộ, cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh tập thể…Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác, hoạt động của cơ quan và các tổ chức đoàn thể. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi trọng, công tác xây dựng đảng và quản lý cán bộ, đảng viên được quan tâm và đã tạo được một số chuyển biến tích cực, công tác cán bộ luôn được trú trọng và đi vào nề nếp, trong nhiệm kỳ đã có 02 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, 05 cán bộ, đảng viên được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, 04 cán bộ lãnh đạo được quy hoạch tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thường xuyên kiểm soát và tham mưu soạn thảo các văn bản, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; kịp thời tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm, các báo cáo phục vụ các kỳ họp, cuộc họp của HĐND, UBND huyện. Đảm bảo phương tiện, cơ sở vật chất và các điều kiện khắc phục cho hoạt động của Thường trực HĐND, UBND huyện. Luôn quan tâm chỉ đạo củng cố công đoàn, tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn hoạt động các phong trào có hiệu quả…

       Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn và 02 tổ chức đoàn thể thuộc sự lãnh đạo của Chi bộ theo hướng đề cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu chi bộ, cơ quan, đơn vị, không ngừng cải tiến lề lối làm việc, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị “ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, BCH Trung ương đảng khoá XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thực hiện tốt quy chế hoạt động của Chi uỷ và mỗi cơ quan chuyên môn, thực hiện tốt việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền. Thường xuyên đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan…

       Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện đề ra mục tiêu phấn đấu hàng năm chi bộ được công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15% trở lên. Trong nhiệm kỳ kết nạp vào đảng được 02 quần chúng trở lên; 100% cán bộ, đảng viên không vi phạm pháp luật. Tập thể Văn phòng HĐND – UBND đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, 100% cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 80% trở lên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó từ 15% trở lên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở hàng năm. Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc và ít nhất 15% đoàn viên công đoàn được tặng giấy khen của LĐLĐ huyện, cơ quan đạt chuẩn văn hoá, Chi đoàn được xếp loại khá trở lên.

       Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới, bầu Bí thư, Phó Bí thư và bầu  đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.