Đại hội Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 05/5/2015, Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí La Thị Huyền – UVBTV – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chi bộ ghép 02 cơ quan chuyên môn: phòng Nông nghiệp & PTNT huyện và phòng Dân tộc huyện, hiện tại Chi bộ có 09 đảng viên, trong đó có 08 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ chỉ đạo các cơ quan thuộc chi bộ tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông – lâm nghiệp. Trong nông nghiệp, năng suất lúa bình quân đạt 49,86 tạ/ha/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đến năm 2015 là 19.355,6 tấn, tăng 1.355,6 tấn so với đầu năm 2010. Trồng rừng giai đoạn 2010 – 2015 được 5.798,06 ha diện tích, bình quân mỗi năm 1.159,6 ha. Về chăn nuôi, đến nay tổng đàn trâu, bò 5.345 con, đàn lợn 27.800 con, đàn gia cầm 200.000 con, diện tích nuôi thủy sản 104 ha. Tham mưu chỉ đạo làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh trên cây trồng và hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời hiệu quả. Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 4 xã đạt trên 10 tiêu chí, 9 xã đạt từ 5 – 10 tiêu chí, 3 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn chủ động các phương án ứng phó khi có diễn biến thời tiết bất thường, chỉ đạo khắc phục thiệt hại sau thiên tai, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân. Trong nhiệm kỳ, công tác dân tộc đã được chi bộ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo thành công Đại hội dân tộc thiểu số lần thứ II, năm 2014.

Chi bộ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thường xuyên tổ chức và tham gia nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Coi trọng và quan tâm  thường xuyên công tác giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên được học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ Chi bộ đã cử 02 đồng chí đi học lớp Trung cấp LLCT, 05 đồng chí đi học lớp sơ cấp LLCT; kết nạp 03 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Chi bộ Phòng NN và PTNT đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất nông – lâm nghiệp giai đoạn 2015 – 2020; Phấn đấu 5 năm chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Trong nhiệm kỳ kết nạp được ít nhất 02 đảng viên; 75% đảng viên có trình độ LLCT từ trung cấp trở lên; 100% cơ quan đạt chuẩn văn hóa; Hàng năm Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí La Thị Huyền – UVBTV – Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đối với các cơ quan chuyên môn trong nhiệm kỳ. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Chi bộ cần chỉ đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu chi bộ, cơ quan, đơn vị, không ngừng cải tiến lề lối làm việc, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Trong – Trưởng phòng NN và PTNT huyện giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.