ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐIỂM THÔN NÀ TU XÃ CẨM GIÀNG NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Sáng ngày 10/8/2022, Chi bộ thôn Nà Tu, xã Cẩm       Giàng đã tổ chức Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tới dự Đại hội có đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, Ban công tác Mặt trật các thôn trên địa bàn.

Chi bộ thôn Nà Tu hiện có 30 đảng viên, nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền xã, cán bộ, đảng viên Chi bộ đã phát huy vai trò, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào của địa phương, như phong trào bảo vệ môi trường, hiến đất, góp tiền làm đường giao thông, xây dựng mới nhà văn hóa và vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ đảng viên và Nhân dân, báo cáo chính trị đã đánh giá cụ thể các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng đảng; hoạt động của Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn.

Ban chỉ uỷ ra mắt Đại hội

Phương hướng nhiệm kỳ 2022-2025, Đại hội đã định hướng các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện hoàn thành theo Nghị quyết Đảng uỷ xã đã đề ra.

Trên cơ sở nhân sự khoá cũ đề xuất, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi uỷ mới gồm 03 đồng chí với kết quả 100% tán thành./.

Ngọc Diệp