ĐẠI HỘI CHI BỘ CHÍNH TRỊ – ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Chiều ngày 03/8/2022, Đảng bộ Quân sự huyện chỉ đạo chi bộ Chính trị tổ chức Đại hội, đây là đại hội được Đảng bộ Quân sự huyện chỉ đạo làm điểm để tổ chức rút kinh nghiệm.

Bầu bí thư và phó bí thư Chi bộ

Chi bộ Chính trị hiện có 7 đảng viên, trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ. Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện triển khai công tác xây dựng Đảng và các mặt hoạt động có trọng tâm, trọng điểm. Như tham mưu làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với kết quả giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao cả về số lượng và chất lượng; công tác tuyển sinh quân sự thực hiện đúng quy định; tham gia tốt các hội thi, hội thao; thực hiện tốt công tác dân vận trong huấn luyện, trong việc giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tham mưu chi trả chế độ theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ các đối tượng đúng theo quy định. Bên cạnh đó, Chi bộ Chính trị, Đảng bộ Quân sự huyện lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, cán bộ, đảng viên của Chi bộ luôn chủ động trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng và kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú. Từ đó cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Bí thư và phó bí thư ra mắt Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội Chi bộ Chính trị, Đảng bộ Quân sự huyện tiến hành bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025./.

Ngọc Diệp