Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri huyện Bạch Thông.

Sáng ngày 28/11, đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn gồm các đồng chí Phương Thị Thanh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn và Nguyễn Thị Thủy- Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tiến hành tiếp xúc với cử tri huyện Bạch Thông. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nông Quang Nhất – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo với cử tri về kết quả của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn trong năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Kạn từ trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có một số ý kiến, kiến nghị đối với đoàn Đại biểu Quốc hội quan tâm như: nhà nước sớm đầu tư xây dựng, trùng tu di tích lịch sử Chiến thắng Đồn Phủ Thông cho xứng tầm. Đẩy nhanh tiến độ thi công khu di tích lịch sử Nà Tu; Quan tâm sớm đầu tư xây dựng trụ sở UBND xã Lục Bình. Nhà nước đầu tư xây dựng kè bảo vệ đất nông nghiệp dọc theo suối Vi Hương; cơ chế trong xây dựng nông thôn mới cần quy định phù hợp cho từng địa phương. Cần rà soát lại hồ sơ chế độ chất độc màu da cam đối với những đối tượng chưa được hưởng, kiến nghị với Chính phủ về các thủ tục xác nhận chế độ chất độc màu da cam. Quan tâm tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập cho người dân…

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trả lời trực tiếp. Những ý kiến khác được đồng chí Phương Thị Thanh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn tiếp thu để chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết

  Cử tri thị trấn Phủ Thông ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị
 
 Cử tri xã Cẩm Giàng ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị
 
 Đồng chí Phương Thị Thanh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri