Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Bạch Thông