Đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện pháp luật về khoáng sản tại xã Nguyên Phúc huyện Bạch Thông

0

Chiều ngày 22/8/2014, đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIII tỉnh Bắc Kạn đã có buổi giám sát việc thực hiện pháp luật về khoáng sản tại xã Nguyên Phúc huyện Bạch Thông.

Trên địa bàn xã Nguyên Phúc hiện nay có 01 doanh nghiệp khai thác đá vôi, 02 doanh nghiệp sản xuất gạch nung các doanh nghiệp khai thác hoạt động trên địa bàn đều được cấp phép khai thác theo đúng luật định. Qua khảo sát cho thấy: Nhìn chung hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã được thực hiện theo đúng quy định. Hiện nay, đối với công ty TNHH tư vấn phát triển hạ tầng Bắc Kạn khai thác mỏ đá vôi tại thôn Nà Cà và 2 cơ sở sản xuất gạch nung đều đảm bảo về công tác quản lý, sản xuất theo đúng quy trình, trong quá sản xuất không ảnh hưởng lớn đến các hộ dân xung quanh, đảm bảo về môi trường… Việc kiểm tra giám sát, ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn được huyện và xã thực hiện thường xuyên. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận kiến nghị của  xã về các vấn đề: Cần có cơ chế, chính sách ưu đãi những địa phương có nhiều tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trong quản lý, bảo vệ; khi cấp cho các mỏ khai thác cần có quy định chặt chẽ việc bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác, chế biến, không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân; quỹ phục hồi môi trường và các loại thuế cần có tỷ lệ % trích lại để đầu tư các công trình phúc lợi cho nhân dân nơi có mỏ được cấp.