Đại biểu HĐND tỉnh xúc cử tri tại xã Tân Tiến

Ngày 16/11, các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 04 gồm các ông, bà: Hoàng Thu Trang – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện , Nông Thanh Hiếu – Chuyên viên Hội Nông dân huyện đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Tân Tiến. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo nhanh tới cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh  của tỉnh trong năm 2016, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2017; báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Tiến đã có một số ý kiến, kiến nghị với các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm như: Tiếp tục bổ sung nguồn kinh phí để địa phương đẩy nhan tiến độ xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới để người dân đồng thuận cao trong quá trình thực hiện; Nhà nước đầu tư xây dựng kè chống xói lở đất nông nghiệp ven suối; hỗ trợ kinh phí để người dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất đối với những diện tích đất bị đá, sỏi vùi lấp sau mưa lũ; đầu tư xây dựng đường nội đồng, tu sửa cầu treo Cốc Pái hiện đã xuống cấp và một số ý kiến liên quan đến chế độ chính sách, người có công…

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện  và lãnh đạo xã Tân Tiến trả lời, làm rõ. Những kiến nghị khác đã được đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết./.