Đại biểu HĐND tỉnh TXCT tại Thị trấn Phủ Thông

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, sáng ngày 03/11/2014 đoàn Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 3 gồm ông Hà Văn Tiến – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bạch Thông; bà Đinh Thị Kim Tuyến – Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi TXCT tại Thị Trấn Phủ Thông.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện hiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2014, nhiệm vụ và giải pháp phát triên kinh tế – xã hội năm 2015, thông báo kết quả kỳ họp bất thường HĐND tỉnh trong tháng 10/ 2014 và dự kiến nội dung kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, đồng thời thông báo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri Bạch Thông từ sau kỳ họp thứ 8 đến kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh. Tại hội nghị, cử tri thị Trấn Phủ Thông đã có 11 lượt ý kiến, kiên nghị liên quan đến các lĩnh vực như: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng  trên địa bàn chậm; cần giải quyết dứt điểm việc giả tỏa hành lang khu vực Tòa án và viện kiểm soát nhân dân huyện; việc hỗ trợ kinh phí theo Quyết định 22 của Thủ Tướng Chính phủ còn chậm, gây khó khăn cho các đối tượng chính sách; đề nghị nâng cấp bia tưởng niệm đồn Phủ Thông thành Đài tưởng niệm; việc thu gom rác thải trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn do không có phương tiện thu gom…. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo địa phương, các phòng chuyên môn, đại biểu HĐND tỉnh giải trình tại kỳ họp, các ý kiến vượt quá thẩm quyền đã được đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu và sẽ xem xét trình lên kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh sắp tới để giải quyết.