ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH TXCT TẠI VŨ MUỘN

Chiều 01/8/2022, Tại xã Vũ Muộn đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 03 gồm ông: Đồng Văn Lưu – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Hoàng Thị Hồng – Chuyên viên Sở KH&ĐT đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã Cao Sơn, Vũ Muộn.

 Toàn cảnh HN tiếp xúc cử tri tại xã Vũ Muộn

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo trước cử tri kết quả Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X; tóm tắt kết quả phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ chín.

Sau nghe báo cáo, cử tri các xã đã phát biểu ý kiến, kiến nghị đối với đại biểu HĐND tỉnh và cấp, ngành chức năng. Cử tri phản ánh hiện nay tuyến đường từ xã Cao Sơn đi xã Mỹ Thanh đã xuống gây nguy hiểm cho người và xe máy, đặc biệt là những ngày mưa các cấp có thẩm quyền quan tâm và sớm nâng cấp tuyến đường  nói trên để bà con nhân dân được đi lại thuận tiện, an toàn; đường từ Vũ Muộn vào Cao Sơn có nhiều đoạn có cây to bị chết khô đã nghiêng xuống đường, có thể đổ bất cứ lúc nào, nguy hiểm nhất là mùa mưa sắp tới đề nghị cấp trên xem xét và có phương án xử lý để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Cử tri xã Vũ Muộn có ý kiến từ năm 2021 người dân chưa được chi trả tiền giao khoán, bảo vệ rừng, đề nghị ngành chức năng trả lời rõ ràng cho người dân…

Đa số ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo địa phương tiếp thu, trả lời tại buổi tiếp xúc. Một số ý kiến được đoàn tổng hợp gửi tới cấp, ngành chức năng xem xét, giải quyết./.

Đào Kiên