ĐẠi BIỂU HĐND TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ ĐÔN PHONG

Chiều 24/6/2019, Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 4 gồm: ông, Bà Hoàng Thị Trang – Phó chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nông Thanh Hiếu – Chuyên viên Đoàn huyện đã có biểu tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự buổi tiếp xúc có các Sở, ngành liên quan của tỉnh.

 Đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX; dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX; tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 10 đến trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.

 Cử tri xã Đôn Phong kiến nghị với Đại biểu HĐND tỉnh

Cử tri xã Đôn Phong phản ánh tới đại biểu HĐND tỉnh những nội dung như: Sớm nâng cấp và xây dựng tuyến đường liên xã vì hiện nay đã xuống cấp nghiệm trọng; xem xét hỗ trợ kinh phí để xây dựng kè chống xói lở, hỗ trợ cho nông dân về cây giống nông nghiệp; cần giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất rừng giữa các hộ dân; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử đất rừng còn chậm; hỗ trợ xây dựng đường điện và cầu lên thôn Lủng Lầu; xem xét hỗ trợ phụ cấp cho các chức danh đoàn thể thôn như: Y tế thôn bản, Cựu chiến binh..

Các ý kiến cử tri nêu được lãnh đạo địa phương và các sở, ngành giải đáp trực tiếp, các ý kiến vượt quá thẩm quyền đoàn Đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.