ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN TXCT TẠI XÃ HÀ VỊ

Ngày 08/01/2019, đơn vị bầu cử số 6, các đại biểu HĐND huyện gồm các ông, bà: Hà Thị Thùy – Phó chủ tịch HĐND huyện, Phùng Đức Chiến – Ủy viên BTV, Trưởng BTC Huyện ủy, Nông Văn Trình – Bí thư Đảng ủy xã Hà Vị, Đàm Văn Hồi – Công chức Văn phòng Thống kê xã Lục Bình đã có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Hà Vị – Lục Bình.

Tại buổi tiếp xúc Đại biểu HĐND huyện đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX, tình hình phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019 của huyện; Báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu HĐND năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo nhận xét của đại diện cử tri đối với hoạt động của đại biểu HĐND năm 2018.

Tại buổi tiếp xúc đã có 6 lượt ý kiến phát biểu chủ yếu tập trung về các vấn đề như: Đề nghị nhà nước sớm xây dựng cây cầu tại thôn Pác Chang và thôn Lủng Chang xã Lục Bình để người dân đi lại thuận tiện; đề nghị nhà nước hỗ trợ đầu tư  nâng cấp đường nội thôn choThôn Nà Ngảng xã Hà Vị; Giống cây mơ vàng cấp cho người dân không đảm bảo chất lượng; chế độ chính sách cho người nhiễm chất độc hóa học còn nhiều bất cập.  …

 Các đại biểu HĐND huyện đã tiếp thu, giải trình những vấn đề cử tri kiến nghị và đề nghị UBND xã Hà Vị kiểm tra xử lý những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận đầy đủ những ý kiến kiến nghị liên quan đến thẩm quyền của huyện để tổng hợp và chuyển đến các ngành chức năng xem xét giải quyết, trả lời đối với cử tri trong thời gian sớm nhất.