Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Lục Bình

Ngày 02/12/2015, tổ Đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử xã Lục Bình, Hà Vị đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc với cử tri xã Lục Bình. Dự Hội nghị tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cùng lãnh đạo một số phòng, ban của huyện.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe tổ đại biểu HĐND huyện báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, Quốc phòng – An ninh trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay và dự kiến nội dung chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XVIII, cử tri xã Lục Bình đã có một số ý kiến, kiến nghị như: nhà nước sớm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của xã, quan tâm đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông liên thôn, xây dựng kênh mương, kè chống xói lở đất nông nghiệp ven suối; việc hỗ trợ cho các đối tượng làm nhà ở theo Quyết định 22 còn chậm; nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất, đặc biệt là thực hiện sản xuất vụ 3 nhằm đem lại thu nhập cho người dân và một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách, và tình hình tệ nạn xã hội.

Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo UBND Lục Bình và đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giải trình, những ý kiến, kiến nghị còn lại đã được tổ Đại biểu HĐND huyện tiếp thu đầy đủ để trình lên kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVIII xem xét giải quyết./.