ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ ĐÔN PHONG

0

Ngày 04/01/2021, tại xã Đôn Phong HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Duy Luân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện và đại diện cử tri của các xã: Đôn Phong, Quang Thuận, Dương Phong và Mỹ Thanh.

                                           Cử tri xã xã Mỹ Thanh phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020, nhiệm vụ giải pháp năm 2021; báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri tại các đơn vị bầu cử; báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu HĐND năm 2020, nhiệm vụ năm 2021, báo cáo tổng hợp nhận xét của đại diện cử tri đối với hoạt động của đại biểu HĐND huyện năm 2020. Tại buổi tiếp xúc, các vị dại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử đều được cử tri đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cử tri xã Đôn Phong có ý kiến kiến nghị như: Nhà nước quan tâm đầu tư đường điện cho hai thôn Lủng Lầu và Nặm Tốc; Chế độ chi trả phụ cấp cho y tế thôn bản chưa rõ ràng; Cầu Lủng Lầu 1 mới được xây dựng nhưng nay hai bên đầu cầu đã bị lún đề nghị nhà nước giúp người dân khắc phục; Cử tri xã Mỹ Thanh có ý kiến: Thủy điện Thác Giềng cắm mốc vượt vị trí ngoài ranh giới đề nghị cơ quan chức năng xem xét; Cử tri xã Quang Thuận đề nghị nhà nước hỗ trợ xây dựng cầu cứng qua hai thôn Nà Thoi và Boóc Khún; giống cây cam canh thuộc dự án phát triển sản xuất cấp cho người dân muộn nên cây giống bị chết nhiều; Hiện xã Quang Thuận có 03 cán bộ công tác tại UBND xã chưa được xếp lương theo quy định; Cử tri xã Dương Phong đề nghị nhà nước hỗ trợ xây kè chống sói lở cho cánh đồng Nà Mạc thuộc thôn Tổng Mú.

Lãnh đạo huyện trả lời các ý kiến của cử tri

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền được lãnh UBND huyện làm rõ. Các ý kiến vượt quá thẩm quyền đã được tổ đại biểu HĐND huyện tổng hợp chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời cử tri theo quy định./.