Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XVIII

0

Ngày 07/7//2014, đoàn Đại biểu HĐND huyện gồm các ông: Mông Đình Dụng – Bí Thư Đảng ủy xã Cẩm Giàng; Ông Phùng Đức Hậu – Bí Thư ĐTNCSHCM huyện; Ông Hà Sỹ Huỳnh – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XVIII tại xã Cẩm Giàng.

Tại các điểm tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu thông báo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XVIII và thông qua báo cáo của UBND huyện trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; các cử tri đã có một số kiến nghị, đề xuất huyện quan tâm giải quyết các vấn đề như:  Cần tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng hạ tầng trên địa bàn; quan tâm giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; việc thực hiện rà soát người có công còn gặp nhiều vướng mắc; việc cấp sổ đỏ cho người dân vẫn còn chậm ….

Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện các Tổ đại biểu đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền, các ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp, chuyển cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.