ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4

Chiều 07/01/2020, Tại xã Tân Tiến, Đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông bà: Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Minh Hằng – Phó Ban pháp chế HĐND huyện, Nguyễn Như Khuyên – Bí thư Đảng ủy xã Tân Tiến, Lường Thái Biên – Bí thư Đảng ủy xã Quân Bình đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Quân Bình và Tân Tiến. Dự buổi tiếp xúc có bà Hà Thị Thùy – Phó chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo các phòng ban liên quan.

 Đại biểu HĐND huyện TXCT xã Quân Bình và Tân Tiến 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe đại biểu HĐND huyện báo cáo tóm tắt về các nội dung gồm: Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng –an ninh năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020; báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIX; kết quả hoạt động của đại biểu năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tổng hợp  ý kiến nhận xét của đại diện cử tri đối với hoạt động của đại biểu HĐND huyện năm 2019.

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri 2 xã Quân Bình và Tân đã có một số kiến nghị với đại biểu HĐND huyện một số nội dung như: Đề nghị Công ty quản lý đường bộ 244  xử lý việc bù đất phủ lề đường để đảm bảo an toàn giao thông; hỗ trợ kinh phí cho nhân dân để xây kè chống xói lở tại cánh đồng Nà Tháng; xây dựng một số tuyến kênh mương để đảm bảo nước tưới tiêu cho xứ đồng Nà Soi, xây dựng cầu tràn qua thôn Cốc Pái; hỗ trợ kinh phí làm đường nông thôn mới vào khu dân cư Khuổi Kheo thuộc thôn Nà Xe; đề nghị Công ty thu mua nghệ cần thực hiện theo đúng hợp đồng đã thỏa thuận với nhân dân. Cử tri xã Quân Bình đề nghị khi thực hiện làm đường nông thôn mới cần có cơ chế thoáng về sự dụng vật liệu tại chỗ như cát, sỏi để giảm kinh phí; nhà nước xem xét hỗ trợ kinh phí mua bảo hiển y tế cho nguòi cao tuổi; các đại biểu HĐND cần tăng cường xuống cơ sở tham dự các cuộc họp để thăm nắm tâm tư nguyên vọng của cử tri để kịp thời giải quyết.

 Cử tri xã Tân Tiến  kiến nghị với Đại biểu HĐND huyện

Sau khi nghe qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện địa phương và đại biểu  HĐND  làm rõ những nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền, còn đối với một số ý kiến không thuộc thẩm quyền đã được tổ đại biểu tổng hợp trình lên cấp trên xem xét, giải quyết./.