ĐẶC SẮC HỘI THI TRỪNG BÀY MÂM BÁNH GIÀY TẠI THỊ TRẤN PHỦ THÔNG NHÂN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM, NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 18/11/1930-18/11/2023 TẠI THỊ TRẤN PHỦ THÔNG

                                                                                  Đội thi phố Ngã Ba
                                                                       Đội thi phố Nà Hái
                                                                               Đội thi phố Đèo Giàng
                                                                              Đội thi phố Đầu Cầu
                                                                       Đội thi phố Chính
                                                                  Đội thi phố Chiến Thắng
                                                                            Đội thi thôn Nà Phải
                                                             Đội thi thôn Chi Quảng B
                                                                      Đội thi thôn Khuổi Chả
                                                                       Đội thi thôn Khuổi Chàm
                                                                        Đội thi thôn Khuổi Lừa

Đào Kiên