CUNG CẤP NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ATTP THÁNG 4/2020

Căn cứ nội dung Công văn số 46/QLCL ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản tỉnh Bắc Kạn về việc cung cấp nội dung tuyên truyền về quản lý chất lượng, ATTP tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện cung cấp tài liệu tuyên truyền về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc lĩnh vực nông nghiệp cụ thể như sau: