CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC – BỘ TƯ PHÁP LÀM VIỆC TẠI BẠCH THÔNG

Ngày 16/11/2023, đoàn công tác Cục hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp đã khảo sát, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, Thông tư số 01/2022/TT-BTP, Đề án 06, UBND huyện Bạch Thông. Dự làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 Toàn cảnh Cục hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp làm việc tại Bạch Thông

 Thời gian qua UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung đẩy mạnh giải quyết TTHC “không chờ” Đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn; nhận cha, mẹ con; thay đổi, cải chính và bổ sung hộ tịch; cấp bản sao trích lục khai tử, trích lục kết hôn; cấp bản sao Giấy khai sinh; chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; cấp bản sao điện tử từ sổ gốc, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân… Việc tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử và Cổng dịch vụ công quốc gia: Chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản trên cổng Dịch vụ công; hỗ trợ thực hiện đăng ký liên thông trên môi trường điện tử; đăng ký hộ tịch trực tuyến. Tổng số công chức được giao nhiệm vụ làm công tác hộ tịch cấp huyện 01 công chức trình độ đại học luật, số lượng công chức hộ tịch cấp xã, thị trấn thực hiện là 14 công chức. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Việc liên thông giữa đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đã thực hiện, tuy nhiên việc đề nghị cấp số Định  danh cá nhân của trẻ em còn rất chậm dẫn đến việc trình ký, đóng dấu cấp bản điện tử giấy khai sinh, cấp bản chính giấy khai sinh cho công dân bị chậm. Một số đơn vị còn sử dụng chung máy in, chưa bố trí được máy scan riêng, trang thiết bị đọc thẻ căn cước công dân chưa có. Tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến còn ít. Qua khảo sát huyện cũng đề nghị Sở Tư pháp tổ chức tập huấn về thực hiện 02 nhóm liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, đề nghị trợ cấp mai táng phí”. Có văn bản thống nhất một số ký tự trên trường thông tin đăng ký liên thông giữa các bên Tư pháp – Công an – Bảo hiểm – Lao động Thương binh & Xã hội./.

Đào Kiên