CÔNG VĂN SỐ: 1031/UBND-VXNV NGÀY 07/7/2020 CỦA UBND HUYỆN BẠCH THÔNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 219/TB-VPCP NGÀY 30/6/2020 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỤC CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Xem chi tiết văn bản tại đây