CÔNG VĂN SỐ: 1030/UBND-NN NGÀY 07/7/2020 CỦA UBND HUYỆN BẠCH THÔNG VỀ VIỆC TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH DTLCP TÁI PHÁT, LÂY LAN DIỆN RỘNG

Xem chi tiết văn bản tại đây