CÔNG VĂN SỐ 1029/UBND-VX NGÀY 07/7/2020 CỦA UBND HUYỆN BẠCH THÔNG VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ DÂN TỘC NỘI TRÚ TRƯỜNG HỮU NGHỊ T78 NĂM HỌC 2020-2021

Xem chi tiết văn bản tại đây