CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NTM

Xây dựng NTM là chương trình mục tiêu quốc gia theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng thực hiện, do đó công tác dân vận trong xây dựng NTM giữ vai trò chủ đạo, thông qua công tác dân vận các cấp hội, các đoàn thể địa phương trên địa bàn huyện đã phát huy được hiệu quả và đạt được những kết quả tốt trong phong trào xây dựng NTM.

Nhờ làm tốt công tác dân vận thời gian qua đường làng, ngõ xóm đã được nhân dân tích cực chung sức xây dựng sạch đẹp

Là xã phấn đấu về đích NTM năm 2021 xã Quân Hà đang tranh thủ mọi nguồn lực, sự đầu tư của nhà nước và huy động mọi tầng lớp Nhân dân để tham gia cùng thực hiện chương trình này. Trong đó công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay thực hiện chương trình này đã được thực hiện thường xuyên, liên tục và có hiệu quả. Qua nhiều năm thực hiện chương trình xây dựng NTM nhận thức của người dân đã có nhiều thay đổi từ e ngại đến tin tưởng và đồng tình hưởng ứng.
Ông Lâm Hồng Cư – Trưởng thôn Nà Búng xã Quân Hà cho biết: “ Nhân thức được việc xây dựng NTM là nhà nước và nhân dân cùng làm, chúng tôi đã tuyên truyền và vận động đảng viên đầu tiên rồi đến người dân. Nên đến nay người dân rất đồng tình hưởng ứng”
Việc xây dựng NTM còn được thực hiện từ việc huy động các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp bằng tiền và hiện vật. Mỏ đá Nà Cà thuộc xã Nguyên Phúc là một ví dụ điển hình. Hằng năm được sự huy động của xã, thôn, mỏ đá sẵn sàng đóng góp vât liệu, tiền giúp bà con làm đường, làm các công trình xây dựng. Việc hưởng ứng của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn mà chương trình xây dựng NTM được san sẻ không đè nặng lên nhân dân cũng như áp lực cho ngân sách nhà nước. Ông Vũ Quốc Cự – Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển cho biết: “Đối với chương trình NTM tại xã Nguyên Phúc mỏ đá cũng đã ủng hộ nhiều vật tư vật liệu làm nhà văn hóa, làm sân văn hóa, giúp đỡ người dân khó khăn mỏ đều hỗ trợ “
Những năm qua công tác dân vận trong xây dựng NTM từ cấp huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện đều được quan tâm thực hiện. Từ các xã, thị trấn đến các tổ chức chính trị xã hội đều chung tay thực hiện, các hội đoàn thể đều coi chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm trong năm để từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ này. Qua đó đã phát huy được sức mạnh đoàn thể, sức mạnh toàn dân để cùng chung tay xây dựng NTM. Ông Triệu Nguyễn Luyến – Chủ tịch UBND xã Nguyên Phúc cho biết: “Thời gian qua chương trình xây dựng NTM đã được xã xây dựng kế hoạch cụ thể phân công cho các hội đoàn thể cùng thự hiện hiệu quả. Đến nay xã đã đạt 12/19 tiêu chí xây dựng NTM”
Có thể nói, nhờ công tác dân vận từ cấp huyện đến cơ sở thời gian qua đã phát huy được sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng NTM. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công là lời dặn dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác dân vận. Huyện Bạch Thông đã thấm nhuần tác tư tưởng của Người, chú trọng công tác dân vận khơi dậy sức mạnh toàn dân trong xây dựng NTM./.

Đào Kiên